Przejdź do głównej zawartości

MotoRad wita Phila Halberga jako wiceprezesa ds. handlowych na USA i Kanadę

20 lutego 2024 r. – MotoRad z radością ogłasza mianowanie Phila Halberga na nowego wiceprezesa firmy ds. handlowych, USA i Kanady ze skutkiem od 21 lutego 2024 r. Phil wnosi bogate doświadczenie i udokumentowane osiągnięcia w zapewnianiu zrównoważonego wzrostu przychodów i zwiększaniu rentowności w wysoce konkurencyjne rynki.

Phil dołącza do MotoRad z Tenneco Inc. / Federal-Mogul Corporation, gdzie piastował kilka stanowisk kierowniczych wyższego szczebla, w tym wiceprezesa i dyrektora generalnego ds. sprzedaży. Podczas swojej kadencji Phil kierował pomyślnymi działaniami integracyjnymi po fuzji, generując znaczne oszczędności w ramach synergii i zwiększając efektywność zespołu w ramach rocznych przychodów wynoszących 2.5 miliarda dolarów. Jego strategiczna wizja i umiejętności przywódcze konsekwentnie przynosiły rezultaty i wartość dodaną dla jego poprzednich organizacji.

Przed objęciem stanowiska w Tenneco Inc. / Federal-Mogul Corporation Phil zajmował różne wyższe stanowiska w CARDONE Industries, Inc. Do jego osiągnięć należy bezpośrednia odpowiedzialność za tworzenie i rozwój partnerstw strategicznych, co skutkowało znacznym wzrostem przychodów i poprawą marży brutto. Doświadczenie Phila w restrukturyzacji struktury organizacyjnej i wdrażaniu inicjatyw strategicznych wzmocniło przywództwo i napędzało rozwój we wszystkich kanałach dystrybucji.

Dzięki swojemu rozległemu doświadczeniu w strategicznym zarządzaniu klientami, kierowaniu zespołami wielofunkcyjnymi i rozwoju nowych przedsiębiorstw Phil jest dobrze przygotowany do kierowania naszym zespołem sprzedaży w MotoRad w USA i Kanadzie. Jego głębokie zrozumienie dynamiki rynku i potrzeb klientów będzie miało kluczowe znaczenie w realizacji naszej strategii rozwoju i tworzeniu wartości dla naszych klientów.

„Jesteśmy podekscytowani, że możemy powitać Phila w rodzinie MotoRad” – powiedział Paul DiLisio, globalny wiceprezes ds. handlowych MotoRad. „Jego przywództwo, doświadczenie i spostrzeżenia strategiczne odegrają kluczową rolę w prowadzeniu naszych inicjatyw sprzedażowych i zapewnieniu MotoRad dalszego sukcesu na rynku amerykańskim i kanadyjskim”.